Modhanna oibre…

Agus sinn ag tabhairt aghaidh ar bhliain úr seans go bhfuiltear lán le dóchas agus fuinneamh.  Tá rún ag an mblag seo cuidiú le ceist na pleanála teanga ar bhealaí éagsúla:

 

1. Comhairle faoi leas a  bhaint as an ré digiteach chun pobail Ghaeilge a thabhairt chun cinn e.g. an gá atá le “branda” agus áiseanna agus uirléisí digiteacha laistiar dhe.

 

2.  Cleasanna simplí teangeolaíche gur féidir a fhorbairt gan dua.

 

3.  Smaointe nuálacha ar an gcaoi gur féidir úsáid na Gaeilge a spreagadh sna haois ghrúpaí difriúla.

 

4. Fearacht beach ag dul ó bhláth go bláth, beidh an blag ag tabhairt léargas ar chéimeanna fiúntacha atá in úsaid ag pobail agus á roinnt ó phobal go pobal.  Roinn do mholadh, seift, nó beartas  ag an nasc thíos “BEARTAS”.  Tabharfar aitheantas ar an láthair seo d’aon mholadh inghlactha a thiocfaidh isteach:

 

BEARTAS