An Ghaeilge sa ré dhigiteach

Maidin an 23ú Nollaig beidh mé ag caint ar an nGaeilge sa ré dhigiteach ar Raidió na Gaeltachta um 10.00rn. Meastar inniu, i gceann fiche bliana nó mar sin, go mbeidh suas le leath den domhan fostaithe i bpostanna nach ann dóibh inniu. Beidh na postanna nua seo san earnáil digiteach, sé sin le rá go mbeidh fostaíocht ar fáil ag dearadh bogábhair, ag cothú láithreáin gréasáin ag plé leis na meáin craolta, ag baint leasa breise as an Idirlín agus mar sin de. Sé an teachtaireach más ea ná don todchaí, bí ag smaoineamh go digiteach.

I mí Dheireadh Fómhair 2012 thug mé léacht ag Comdháil FEL (Foundation for Endangered Languages) san ollscoil teicneolaíochta in Auckland, sa Nua Shéalainn.  “An phleanáil teanga sa ré dhigiteach” ba theideal don léacht. Casadh Kevin Scannell, leachtóir i Matamaitic atá ag obair ar phacaiste  glóraithint don Ghaeilge. Is Meiriceánach é Kevin le togha na Gaeilge aige agus toisc an oiread sin spéise aige inti tá sé ag iarraidh uirléisí úra digiteacha a chur ar an bhfód chun buanú na Gaeilge a chinntiú.  Bhí plé agam le comhlacht eile sa bhFrainc le gairid a bhí ag stáidear féidearthacht le gnáth lámhscríbhinn Gaeilge a aithint a d’iompódh go gcló Rómhánach.  Samhlaigh an tairbhe agus saibhreas breise don litríocht sa Ghaeilge dá mbeadh seanóirí na Gaeltachta ag scríobh leo ar iPads agus an bogábhar ag aistriú an scríobhneóireacht sin go cló a bheadh clóbhuailte! Ni fada uainn an lá go mbeidh Ipad nó trealamh ionann leis ag gach páiste scoile. Ní miste a bheith ag pleanáil anois do riachtanas na Gaeilge i dtéarmaí bogábhar, láithreáin Gréasáin, agus seirbhísí nach iad a chabhróidh agus a thacóidh le Gaeilge mar theanga labhartha pobail.

Má bhíonn tú ag obair ar aon bhealach ar son na Gaeilge….ná dearmad an fhéidearthacht digiteach.